Kết quả tìm kiếm cho "Ðề nghị có giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ðề nghị có giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 

Cập Nhật 10-09-2020

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị rà soát, đánh giá, có giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển ngành chăn nuôi, nâng cao đời sống nông dân.

Tag: Ðề nghị có giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ