THÔNG TIN GIÁ VÀNG

Gia vang
Cập nhật lúc:
08:46:29 AM 03/02/2023
 Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Giá vàng thế giới: 1915.1/1915.6
Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 66,800,000 67,600,000
SJC 5c 66,800,000 67,620,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 66,800,000 67,630,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
54,100,000 55,200,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
0.5 chỉ
54,100,000 55,300,000
Nữ Trang 99.99% 53,800,000 54,800,000
Nữ Trang 99% 52,957,000 54,257,000
Nữ Trang 68% 35,418,000 37,418,000
Nữ Trang 41.7% 21,004,000 23,004,000