Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại chỗ

(CT)- Ngày 15-12-2018, Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội việc làm và khởi nghiệp CNTT. 12 doanh nghiệp CNTT đã đến dự, giới thiệu về doanh nghiệp