Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn trong thời kỳ hội nhập

Ngày 12-11, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP).