Tiếp tục biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại khu vực Bến Ninh Kiều và Chợ nổi Cái Răng

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản thống nhất việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ hằng tuần tại khu vực Bến Ninh Kiều và Chợ nổi Cái Răng năm 2019.