Xuân về trên biển đảo Tây Nam<br>Bài 1: Đẹp quá biển trời quê hương!

Hằng năm, cứ vào dịp Tết, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Đoàn công tác gồm lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng và các tỉnh, thành phía Nam