Xuân về trên biển đảo Tây Nam<br>Bài cuối: Chở Tết yêu thương ra đảo sum vầy

Chuyến tàu 637 của Vùng 5 Hải quân vừa kết thúc hành trình vượt biển khơi, mang hương xuân từ đất liền đến với quân dân trên các hải đảo phía Tây Nam.