Củng cố nội lực, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

Quá trình xây dựng và phát triển, TP Cần Thơ luôn khẳng định vai trò, vị thế của cộng đồng doanh nghiệp (DN) đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung.