Vùng quê đáng sống

Nhiều năm trước, khi nói đến cuộc sống "ở quê", không ít người liên tưởng đến cuộc sống chân lấm, tay bùn; đi lại khó khăn; y tế, giáo dục còn đầy bất cập…