លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "Florence Nightingale ��������� Edward VIII"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បន្ទប់​ទឹក Cagaloglu Hamam Istanbul ទូរ​គី

បន្ទប់​ទឹក Cagaloglu Hamam Istanbul ទូរ​គី 

ធ្វើសមទិន 13-11-2018

បន្ទប់​ងូត​ទឹក​ជា​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​នេះ ក​សាង​ក្នុង​អំ​ឡុង​ឆ្នាំ១៧៤១ ដោយ Sultan Mahmut I ហើយ​វា​ក៏​ជា hamam ក​សាង​ក្រោយ​គេ​បង្អស់​ដោយ​ចក្រ​ភព​ Ottoman។ បន្ទប់​ងូត​ទឹក​នេះ នាំ​មក​នូវ​អា​រម្មណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជូន​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ ដោយ​មាន​ដំ​បូល​ខាង​លើ​មូល​ធំ​និង​តុប​តែង​យ៉ាង​ល្អ​វិ​សេស​។

Tag: Florence Nightingale និង Edward VIII