លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "������������������������������������������������ ������/KH-UBND"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 9

ម្ចាស់​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈដល់​យុវ​ជន​ដែល​រំសាយ​ពី​កង​ទ័ព​

ម្ចាស់​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈដល់​យុវ​ជន​ដែល​រំសាយ​ពី​កង​ទ័ព​ 

ធ្វើសមទិន 14-03-2023

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​ ៤៤/KH-UBND អំ​ពី​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ដល់​យុវ​ជន​ដែល​អនុវត្ត​បញ្ចប់​កាតព្វ​កិច្ច​យោ​ធា (យោ​ធិនរំសាយ​ពី​កង​ទ័ព​) កាត​ព្វ​កិច្ច​នគរ​បាល​ យុវ​ជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បញ្ចប់​ភារ​កិច្ច​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ គម្រោង​ អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ឆ្នាំ​ ២០២៣។​

Tag: គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ, ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​ ៤៤/KH-UBND, បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​, ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ដល់​យុវ​ជន​

គៀង​យ៉ាង​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អំ​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​

គៀង​យ៉ាង​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អំ​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ 

ធ្វើសមទិន 27-09-2022

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ផែន​ការ​លេខ​ ១៨៩/KH-UBND ស្តីពី​អនុវត្ត​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ ដំ​ណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០ ចក្ខុ​វិស័យ​ដល់​ ឆ្នាំ​ ២០៤៥ ។​

Tag: ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ, ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​, អា​ទិភាព​វិនិ​យោ​គ, សព្វ​ផ្សាយ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គម្រោង

គៀង​យ៉ាង​ បង្កើន​ការ​បង្រៀន​ភាសា​វៀត​ដល់​កុមារ​មតេ្តយ្យ​ សិស្ស​បឋម​សិក្សា​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​

គៀង​យ៉ាង​ បង្កើន​ការ​បង្រៀន​ភាសា​វៀត​ដល់​កុមារ​មតេ្តយ្យ​ សិស្ស​បឋម​សិក្សា​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ 

ធ្វើសមទិន 21-06-2022

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ផែន​ការ​លេខ​៨០/KH- UBND ស្តីពី​ការ​បន្ត​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដំណាក់​កាល​ ២ នៃ​គម្រោង​” បង្កើន​ការ​បង្រៀន​ភាសា​វៀត​ដល់​កុមារ​មតេ្តយ្យ​ និង​សិស្ស​បឋម​សិក្សា​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២៥”។​

Tag: ម៉ោង​រៀន​ភាសា​វៀត​, ទីប្រ​ជុំ​ជន​មិញ​លឿង

កឹង​ធើ ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូសទី៤

កឹង​ធើ ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូសទី៤ 

ធ្វើសមទិន 21-06-2022

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​ ១១៩/KH-UBND ស្តីពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដូស​ជំរុញ​លើក​ទី ២ (ដូស​ទី៤) លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​កឹង​ធើ។​

Tag: មជ្ឍមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺក្រុងកឹងធើ, កម្មាភិបាលចូលនិវត្តន៍

សុក​ត្រាំង​ ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​

សុក​ត្រាំង​ ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ កម្ម​វិធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ​ 

ធ្វើសមទិន 06-06-2022

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ស្រី​ ហ្វិញ​ធីយ៉ីម​ង៉ុក​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផែន​ការ​លេខ​ ៣៣/KH-UBND ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ៣ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

Tag: ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​, អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​

ពង្រីក​តម្លៃ​វប្ប​ធម៌​ប្រ​ពៃណី​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​ទេស​ចរណ៍

ពង្រីក​តម្លៃ​វប្ប​ធម៌​ប្រ​ពៃណី​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​ទេស​ចរណ៍ 

ធ្វើសមទិន 29-11-2021

ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ទើប​តែផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផែន​ការ​ លេខ​ ១៤៦/KH-UBND អនុវត្ត​គម្រោង​ “អភិ​រក្ស​ និង​ពង្រីក​តម្លៃ​វប្ប​ធម៌​ប្រ​ពៃណី​ដ៏​ល្អ​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ ផ្សា​រភ្ជាប់​នឹង​ការ​អភិ​វឌ្ឍទេស​ចរណ៍”។

Tag: សកម្ម​ភាព​សិល្បៈ, ពិធី​បុណ្យ​អកអំ​បុក

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ដាឡុក​ ធ្វើ​ល្អ​ការ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ដាឡុក​ ធ្វើ​ល្អ​ការ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ 

ធ្វើសមទិន 12-09-2021

ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ដាឡុក​ ស្រុក​ចូវ​ថា​ញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​វិនិ​យោ​គគ្រប់​សព្វ​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ ធានា​ដល់​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ពេល​ជំងឺ​ COVID - ១៩ឆ្លង​រាល​ដាល​។​

Tag: បុគ្គ​លិក​នៃ​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ដា​ឡុក, ធ្វើ​តេស្ត​, អនុវត្ត​ផែន​ការ​លេខ​ ៧២/KH-UBND

ស្រុក​យ៉ុង​រៀង​ បង្កើន​ការ​ងារ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​

ស្រុក​យ៉ុង​រៀង​ បង្កើន​ការ​ងារ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ 

ធ្វើសមទិន 27-04-2021

អនុវត្ត​ផែន​ការ​លេខ​ ១៤៣/KH-UBND ចុះ​ថ្ងៃ ១១/៩/២០១៨ របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ស្ដី​ពី​បង្កើន​ការ​ងារ​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​យ៉ុង​រៀង

Tag: លោក​ត្រឿង​វ៉ាន់​ភឿក

ធានា​ភាគ​កម្រិត​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​ក្នុង​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​

ធានា​ភាគ​កម្រិត​សន្តិ​សុខ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​ក្នុង​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​ 

ធ្វើសមទិន 22-03-2020

ដើម្បី​អនុ​វត្ត​សម្រេច​នូវ​កម្រ​ង​បទ​ដ្ឋាន​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​លើក​កម្ពស់​ដំណាក់​កាល​២​០១​៩​-២​០២​០ ស្រុក​យ៉ុងរៀង​ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ បាន​ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​ ៩​៥​/KH-UBND ស្តីពី​ការ​កសាង​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​លើក​កម្ពស់​ដំណាក់​កាល​២​០១​៩​-២​០២​០ នៅ​លើភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក

Tag: បង​ស្រី​លីធីហ្វញ់