លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "������������������������������������ COVID-������"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 223

រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​សេចក្តី​សម្រេច​ អំ​ពី​កម្ម​វិធីបង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩

រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​សេចក្តី​សម្រេច​ អំ​ពី​កម្ម​វិធីបង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ 

ធ្វើសមទិន 18-04-2022

ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ វ៉ូវ​ឌឹក​ដាម ទើប​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៣៨/NQ-CP ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​កម្ម​វិធី​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩។​

Tag: តេស្ត​ SARS-CoV-២, បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩

ក្តី​រីក​រាយ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ពេល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​COVID-១៩

ក្តី​រីក​រាយ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​ពេល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​COVID-១៩ 

ធ្វើសមទិន 29-11-2021

ខេត្តសុកត្រាំង កំពុងពន្លឿនដំណើរការចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដល់ប្រជាជន។ ឆ្លងតាមរយៈនោះ បង្កបានក្តីរីករាយ និងការទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្ការ ប្រឆាំងជំងឺ COVID-១៩។

Tag: ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩, សិស្ស​អា​យុ​ចាប់​ពី ១២ ឆ្នាំ​ដល់​ ១៧ ឆ្នាំ

សុក​ត្រាំង​ ជំរុញ​ការ​ងារ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩

សុក​ត្រាំង​ ជំរុញ​ការ​ងារ​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ 

ធ្វើសមទិន 01-11-2021

យោងតាម​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ចង្អុល​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ គិត​មក​ដល់​ពាក់​កណ្តាល​ខែតុលា​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-១៩ ចំ​នួន​ ៣.៣៣៨ នាក់​ ក្នុង​នោះ​ ព្យា​បាល​ជាសះ​ស្បើយ ១.៣៣១ នាក់​ បាត់​បង់​ជីវិត ២៧ នាក់​ ក្រៅ​ពីនោះ​កំ​ពុង​សម្រាក​ព្យា​បាល​។

Tag: មជ្ឈ​មណ្ឌល​ចង្អុល​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩, ក្រុម​ការ​ងារ

បង្ហាញ​មុខ​ប្រ​ព័ន្ធ​ឧបត្ថម្ភ​តាម​អន​ឡាញ​ សម្រាប់​ការ​ងារ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩

បង្ហាញ​មុខ​ប្រ​ព័ន្ធ​ឧបត្ថម្ភ​តាម​អន​ឡាញ​ សម្រាប់​ការ​ងារ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ 

ធ្វើសមទិន 27-09-2021

ដើម្បី​បង្ក​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​សប្បុរស​ជន​ បាន​បង្ខិត​ជិត​និង​ឧបត្ថម្ភ​សម្រាប់​ការ​ងារ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩ អនុគណៈ​កម្ម​ការ​ ចលនា​និង​កៀរ​គរ​សង្គម​ ចំ​ណុះ​គណៈ​ចង្អុល​ការ​ជាតិ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩

Tag: បង្ហាញ​មុខ​ប្រ​ព័ន្ធ​ឧបត្ថម្ភ​តាម​អន​ឡាញ, ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩

អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​COVID-១៩ អនុញ្ញាតឱ្យ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័កនៅ​ផ្ទះ​ ត្រូវ​មាន​គ្រប់​លក្ខណៈ​ ២ យ៉ាង​

អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​COVID-១៩ អនុញ្ញាតឱ្យ​ធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័កនៅ​ផ្ទះ​ ត្រូវ​មាន​គ្រប់​លក្ខណៈ​ ២ យ៉ាង​ 

ធ្វើសមទិន 27-09-2021

ក្រសួង​សុខា​ភិបាល​ ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៤១៥៦/QĐ-BYT ណែនាំ​ពី​ការ​ថែទាំ​អ្នក​ជំងឺ​ COVID-១៩ នៅ​ផ្ទះ​។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​ COVID-១៩ ត្រូវ​មាន​គ្រប់​លក្ខណៈ​ ២ យ៉ាង

Tag: ថែទាំ​អ្នក​ជំងឺ​ COVID-១៩

អាង​យ៉ាង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ជាង​ ៩៥% ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ ឡើង​ទៅ​ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩

អាង​យ៉ាង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ជាង​ ៩៥% ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ អា​យុ​ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ ឡើង​ទៅ​ត្រូវ​បាន​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ 

ធ្វើសមទិន 12-09-2021

យោង​តាម​ផែន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ យុទ្ធ​នាការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ឆ្នាំ​ ២០២១-២០២២ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ នឹង​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ចំ​នួន​ ១.៣០៣.០៧៨ នាក់

Tag: ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​COVID-១៩, ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត, តំ​បន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​

គ្រប់​គ្រង​ជំងឺ​ COVID-១៩ លឿន​បំ​ផុត​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​បាន ​ប្តេជ្ញា​មិន​ទុក​ឱ្យ​មាន​វិបត្តិ​សុខា​ភិបាល​

គ្រប់​គ្រង​ជំងឺ​ COVID-១៩ លឿន​បំ​ផុត​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​បាន ​ប្តេជ្ញា​មិន​ទុក​ឱ្យ​មាន​វិបត្តិ​សុខា​ភិបាល​ 

ធ្វើសមទិន 22-08-2021

សប្តាហ៍​កន្លង​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ផាម​មិញ​ជិញ ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ជា​មួយ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​មួយ​ចំ​នួន​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​នូវ​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៣០ របស់​រដ្ឋ​សភា​ និង​សេច​ក្តី​សម្រេច​លេខ​ ៨៦ របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ ស្តីពី​ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​វិធាន​ការ​បន្ទាន់​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១​៩​ សរុប​បណ្តោះ​អា​សន្ន​ការ​ងារ​ ១ ខែ អនុ​វត្ត​បទ​បញ្ជា​លេខ​ ១៦ របស់​នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ នៅ​ភូមិ​ភាគ​មួយ​ចំ​នួន​។​

Tag: នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ផាម​មិញ​ជិញ, ក្រុម​ការ​ងារ​ COVID សហគមន៍, វិធាន​ការ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំងឺ​ COVID-១៩

របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​កម្ម​វិធី​ទូរ​ស័ព្ទ​ចល័ត​និង​កុំ​ព្យូទ័រ​

របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ តាម​កម្ម​វិធី​ទូរ​ស័ព្ទ​ចល័ត​និង​កុំ​ព្យូទ័រ​ 

ធ្វើសមទិន 24-07-2021

ប្រ​ជា​ជន​មាន​អា​យុ​ពី ១៨ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩ ផ្ទាល់​ខ្លួន​ តាម​រយៈ​ច្រក​ទ្វារ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ COVID -១៩។

Tag: ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​ COVID-១៩, តាម​បណ្ដាញ​អ៊ិន​ធឺ​ណិត

អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ត្រូវ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដូច​ម្តេច​?

អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ត្រូវ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដូច​ម្តេច​? 

ធ្វើសមទិន 12-01-2021

ការ​ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ ជាហា​និភ័យ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ហា​និភ័យ​ដែល​អាច​បណ្តាល​ឱ្យ​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ផ្ទុះ​រាល​ដាល​សារ​ជា​ថ្មី​នៅ​វៀត​ណាម។​ ហេតុ​នេះ​ យោង​តាម​សេច​ក្ដី​កំ​ណត់​នៃ​ច្បាប់​ អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩ ឆ្លង​ដែន​ខុស​ច្បាប់​ត្រូវ​ផ្ដន្ទា​ទោស​ដូច​ម្តេច​?

Tag: អ្នក​ផ្ទុក​ជំ​ងឺ​ COVID-១៩

បង្កើន​ការ​បង្ការ​ ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​ COVID-១​៩​

បង្កើន​ការ​បង្ការ​ ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​ COVID-១​៩​ 

ធ្វើសមទិន 16-03-2020

នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិបាល​ ទើប​ចេញ​បទ​បញ្ជា​លេខ​១​៣​/CT-TTg ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១​១​ មីនា​ ឆ្នាំ​២​០​២​០​ ស្តីពី​បន្ត​ការ​ជំរុញ​បង្ការ​ ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​COVID-១​៩​ ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​។​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ សំ​ណូម​ពរ​ដល់​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ថ្នាក់​ស្មើ​និង​ក្រសួង​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​ ក្រុង​ មជ្ឈិម​ទៅ​តាម​សមត្ថ​កិច្ច​ ភារ​កិច្ច​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ចង្អុល​ការ​៖

Tag: ​ (វីរុស SASRS-CoV-២​ ជំងឺ​COVID-១​៩​)