លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��� ��������������������� OCOP ��������������� ���"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 6

កិច្ច​សន្ទនា​ឧទេ្ទស​នាម​ផលិត​ផល OCOP ទៅ​ទីផ្សារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​អេឡិកត្រូនិក​

កិច្ច​សន្ទនា​ឧទេ្ទស​នាម​ផលិត​ផល OCOP ទៅ​ទីផ្សារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​អេឡិកត្រូនិក​ 

ធ្វើសមទិន 11-07-2022

សមាគម​សម្ព័ន្ធ​នារី​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​មន្ទីរ​វិទ្យា​សាស្ត្រ​និង​បច្ចេក​វិទ្យា​ គម្រោង​ SME ត្រា​វិញ​ រៀប​ចំ​កិច្ច​សន្ទ​នា​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍​ផ្តល់​ពិគ្រោះ​ជំនួយ​តភ្ជាប់​អា​ជីវ​កម្ម​និង​ឧទ្ទេស​នាម​ផលិត​ផល OCOP ទៅ​ទីផ្សារ ពាណិ​ជ្ជ​កម្ម​អេឡិកត្រូនិក​។​

Tag: លោក​ស្រី​កៀង​ធីមិញ​ង្វៀក, ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​ VICOSAP

នំអន្សមជ្រូក​ត្រា​កួង​សម្រេច​ OCOP ផ្កាយ ៣

នំអន្សមជ្រូក​ត្រា​កួង​សម្រេច​ OCOP ផ្កាយ ៣ 

ធ្វើសមទិន 12-04-2022

មូល​ដ្ឋាន​វេច​នំអន្សម​ជ្រូក​ត្រា​កួង មាន​ផ្លាក​យីហោ​ជិញ​យីរបស់​គ្រួ​សារ​បង​ស្រី​ ថាច់​ធីយី នៅ​ភូមិ​ហ្វា​ហាវ ឃុំ​ភឿក​ហាវ ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ទើប​បាន​ទទួល​ស្គាល់​សម្រេច​ OCOP ផ្កាយ ៣ ។​

Tag: បង​ស្រី​ថាច់​ធីយី, ​ សម្រេច​ OCOP ផ្កាយ ៣

ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ផលិត​ផល OCOP ចំ​នួន​ ១៤ មុខ​បន្ថែម​

ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ផលិត​ផល OCOP ចំ​នួន​ ១៤ មុខ​បន្ថែម​ 

ធ្វើសមទិន 26-12-2021

កម្ម​វិធី​ឃុំ​មួយ​ ផលិត​ផលមួយ​ (OCOP) ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​បាន​រៀប​ចំ​វាយ​តម្លៃ​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ផលិត​ផល OCOP ចំ​នួន​ ១៤ មុខ​របស់​ខណ្ឌ​ថូក​ណូក និង​ខណ្ឌ​កៃ​រុាំង​ផង​ដែរ​។​

Tag: ក្រុម​ហ៊ុន​មិញ​ឌឹក​ថាញ់, ផលិត​ផល OCOP

បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​

បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​ 

ធ្វើសមទិន 15-03-2021

កម្ម​វិធី​ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​ (កម្ម​វិធី​ OCOP) កំ​ពុង​បាន​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ក្នុង​ស្រុក​ថើយ​ប៊ិញ ខេត្ត​កាម៉ាវ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​ ហើយ​រំពឹង​ថា​ នឹង​បង្កើន​តម្លៃ​កសិផល​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។​

Tag: អង្ករ​ហ្វាង​អៀង​ (អង្ករ​ ST២៤)

សុក​ត្រាំង​អភិវឌ្ឍ​ផលិត​ផល​ OCOP

សុក​ត្រាំង​អភិវឌ្ឍ​ផលិត​ផល​ OCOP 

ធ្វើសមទិន 12-01-2021

អស់​រយៈ​កាល​ ២ ឆ្នាំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​ "ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​" (ហៅ​កាត់​ថា​ OCOP) ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ផលិត​ផល​ ៩៩ មុខ​ ក្នុង​នោះ​ មាន​ផលិត​ផល​សម្រេច​សម្បទា​ផ្កាយ ៤ ចំ​នួន​ ២៤ និង​ផលិត​ផល​សម្រេច​សម្បទា​ផ្កាយ ៣ ចំ​នួន​ ៧៥ ។​

Tag: អតិថិ​ជន​ទស្សនា​ផលិត​ផល​ OCOP

ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ មាន​ផលិត​ផល​ OCOP ជា​ង​៨​០​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​

ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​២​០​២​០​ មាន​ផលិត​ផល​ OCOP ជា​ង​៨​០​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ 

ធ្វើសមទិន 16-03-2020

សុក​ត្រាំង​ - យោង​តាម​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ក្រោយ​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិធី​ “ឃុំ​មួយ​ផលិត​ផល​មួយ​ (កម្ម​វិធី​ Ocop)” ចំ​ណូល​អា​ជីវ​កម្ម​នៃ​ក្រុម​ផលិត​ផល​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ Ocop កើន​មធ្យម​ភាគ​ពី ១​០​-៣​០​%។​

Tag: ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​