លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​វត្ត​សិ​រី​តា​ម៉ឺន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ប្រតិបត្តិល្អការងារសាសនា​ អនុវត្តល្អការងារសង្គម

ប្រតិបត្តិល្អការងារសាសនា​ អនុវត្តល្អការងារសង្គម 

ធ្វើសមទិន 15-09-2015

ក្រោយ​ពី​ប្រ​ឡង​ជាប់​ម​ហា​បរិញ្ញា​ប័ត្រ​ពុទ្ធ​សាស​នា​នៅ​សិ​រី​លង្កា ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ត្រឹង​វាំុង​ថា វិល​មក​ប្រ​ទេស​និង​ទទួល​នា​ទី​ជា​ព្រះ​ចៅ​អធិ​ការ​វត្ត​សិ​រី​តា​ម៉ឺន ឃុំ​វៀង​ប៊ិញ ស្រុក​ត្រឹ​ង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។

Tag: ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ ត្រឹង​វាំុង​ថា

អ​ភិ​រក្ស​អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌

អ​ភិ​រក្ស​អត្ត​សញ្ញាណ​វប្ប​ធម៌ 

ធ្វើសមទិន 28-08-2017

ក្លឹ​បសិល្បៈ​មហា​ជន​វត្ត​សិ​រី​តា​ម៉ឺន ឃុំ​វៀង​ប៊ិញ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ក្រៅ​ពី​ការ​សម្តែង​សិល្បៈ​បម្រើ​ក្នុង​វត្ត​និង​តាម​ភូមិ​ស្រុក នៅ​ទាំង​តំ​ណាង​ឲ្យ​ស្រុក ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិ​ធី​ប្រ​ឡង​នៅ​ថ្នាក់​ខេត្ត​។

Tag: ​វត្ត​សិ​រី​តា​ម៉ឺន