លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​លោក​ត្រឹង​វៀត​ហ្វាង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បើក​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​២០០​ខ្នង

បើក​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​២០០​ខ្នង 

ធ្វើសមទិន 29-05-2019

កន្លង​ហើយ នៅ​ឃុំ​ឡុង​សើុង ស្រុក​កូវ​ង៉ាង គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ បាន​ចាត់​តាំង​ពិ​ធីបើក​ដំ​ណើរ​ការ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​ ជូន​គ្រួ​សារ​មនុស្ស​​ចាស់​ក្រី​ក្រ និង​គ្រួ​សារ​ប្រ​កៀក​បន្ទាត់​ក្រី​ក្រ​។

Tag: ​លោក​ត្រឹង​វៀត​ហ្វាង​