លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​បុគ្គ​លិក​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​ភូ​មី​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខ្នះ​ខ្នែង​បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​

ខ្នះ​ខ្នែង​បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​ 

ធ្វើសមទិន 07-07-2019

រយៈកាល​៣​ឆ្នាំ​មក​នេះ ឃុំ​ភូ​មី​ ស្រុក​មី​ទូ ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ភូមិ​ភាគ​ឈាន​មុខ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​ទប់​ស្កាត់​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​។ បច្ចុ​ប្បន្ន ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​ ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​វិ​ធាន​កម្ចាត់​​ដង្កូវ​ទឹក​ ដើម្បី​បង្រ្កាប​រោគ​ឆ្លង​រាល​​ដាល​។

Tag: ​បុគ្គ​លិក​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​ភូ​មី​