លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ត្រឹង​ញឹង​តុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រម​ណី​យដ្ឋាន​ភ្នំ​អៀង​តឺ

រម​ណី​យដ្ឋាន​ភ្នំ​អៀង​តឺ 

ធ្វើសមទិន 26-02-2018

ភ្នំ​អៀង​តឺ គឺ​មណ្ឌល​ទេស​ចរណ៍​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​មួយ​របស់​ខេត្ត​ក្វាង​ណិញ កំ​ពុង​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​មក​ទស្សនា​ច្រើន​កុះ​ករ​។ មក​កាន់​ភ្នំ​អៀង​តឺ ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​នឹង​បាន​ឃើញ​ច្បាស់ ពី​ភាព​ស្ងប់​ស្ងាត់​នៃ​វត្ត​អា​រាម ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​ទឹក​ដី ​ព្រៃ​ភ្នំ និង​បាន​ស្រូប​ខ្យល់​អា​កាស​ត្រ​ជាក់​បរិ​សុទ្ធ​។

Tag: ​ត្រឹង​ញឹង​តុង