លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ខេត្ត​កាម៉ាវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

គំរូ​ល្អ​របស់​គ្រូ​ពេទ្យ​ម្នាក់

គំរូ​ល្អ​របស់​គ្រូ​ពេទ្យ​ម្នាក់ 

ធ្វើសមទិន 18-03-2014

អាយុ​ជាង​៥០​ឆ្នាំ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​របរ​ជិត​៣០​ឆ្នាំ គ្រូ​ពេទ្យ​បុ​រាណ ង្វៀង​ថាញ់​ត្រាង នៅ​ភូមិ​រ៉ាច់​កុយ ឃុំ​ខាញ់​ប៊ិញ ស្រុក​ត្រឹងវុាំង​​ថើយ ខេត្ត​កាម៉ាវ បាន​ធ្វើ​​ការ​ងារ​សប្បុ​រិស​ធម៌​ជាង​២០​ឆ្នាំ​។ ពុំ​នោះ​សោត លោក​ស្រី​នៅ​ទាំង​ចំ​ណាយ​ប្រាក់​ខែ​ចូល​និវត្តន៍​ពាក់​កណ្តាល ដើម្បី​ទទួល​គាំ​ពារ​ចែក​រំ​លែក​នូវ​ការ​លំ​បាក​របស់​លោក​យាយ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​។

Tag: ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ឡឹម​អែស

ខេត្តកាម៉ាវ លើកកម្ពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

ខេត្តកាម៉ាវ លើកកម្ពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 17-01-2017

ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាពថែ​ទាំសុខ​ភាពជូន​ប្រ​ជាជន គណៈ​កម្មា​ធិ​ការប្រ​ជាជន​ខេត្ត​កាម៉ាវ បាន​ចង្អុល​ការផ្នែក​សុខា​ភិបា​ល ផ្សព្វផ្សាយ​ព្រមៗគ្នានូវ​វិធានការ​ទាំង​ឡាយ។ នោះគឺ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបា​ល​ទំ​នើប​ជា​បណ្តើរ​ៗ ដើម្បី​ប្រជាជន​គ្រប់រូប​បានផ្គត់​ផ្គង់សេវា​សុខា​ភិ​បាល ជា​មូល​ដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​បាន​ជិ​ត​ដិតនិង​ប្រើប្រាស់​សេវា​សុខា​ភិបា​លប្រ​កបដោយ​គុណភាព​។

Tag: ​ខេត្ត​កាម៉ាវ

កាម៉ាវខិតខំកសាងក្លាយជាខេត្តអភិវឌ្ឍបង្គួរ

កាម៉ាវខិតខំកសាងក្លាយជាខេត្តអភិវឌ្ឍបង្គួរ 

ធ្វើសមទិន 20-10-2015

ជា​មួយ​នឹង​កំ​ណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​បង្គួរ សម្រេច​បាន​៨,៣​%/​ឆ្នាំ រចនា​សម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋ​កិច្ច ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ស​កម្ម​តាម​ទិស​ដៅ​ឧស្សា​ហូប​នី​យ​កម្ម កាម៉ាវ​កំ​ពុង​ខិ​ត​ខំ​ដោយ​ពេញ​ទំ​ហឹង​ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​ខេត្ត​មួយ​អភិ​វឌ្ឍ​បង្គួរ​ក្នុង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។

Tag: ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​