លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​ពិធី​អក​អំ​បុក​ក្នុង​ទិវា​វប្ប​ធម៌​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រៀប​ចំ​ទិវា​វប្ប​ធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរ​ណ៍​នាឱកាស​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ណាមបូ

រៀប​ចំ​ទិវា​វប្ប​ធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរ​ណ៍​នាឱកាស​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ណាមបូ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

​* ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩​ដល់​១​១​ ខែ​វិ​ច្ឆិកា​ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ ១​៣​-១​៤​-១​៥​កើត​ ខែ​កត្តិ​ក មន្ទី​រ​វប្ប​ធម៌​ កីឡា​ និង​ទេស​ចរ​ណ៍​ក្រុង​កឹង​ធើ​ មួយ​អន្លើ​ដោយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខ័ណ្ឌ​អូរម៉ូង​ បាន​រៀប​ចំ​“ទិវា​វប្ប​ធម៌​ កីឡា​និង​ទេស​ចរ​ណ៍​ខ័ណ្ឌ​ អូរម៉ូង​-មហា​សាម​គ្គី​ជន​ជា​តិ​” ក្រុង​កឹង​ធើ​ លើ​កទី​III ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ (ហៅ​កាត់​ថា​ ទិវា​វប្ប​ធម៌​)។​

Tag: ​ ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​ពិធី​អក​អំ​បុក​ក្នុង​ទិវា​វប្ប​ធម៌​