លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឧប​ដ្ឋាយិកា​ប្រ​ធាន​ផ្នែក​ដង្ហើម​ ង្វៀន​ធីញ៉ឺម៉ា​យ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ផ្ទុះ​ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវ​ដង្ហើម​លើ​កុមារ​

ផ្ទុះ​ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវ​ដង្ហើម​លើ​កុមារ​ 

ធ្វើសមទិន 28-10-2019

ជិត​១​ខែ​មក​នេះ​ ចំ​នួន​កុមារ​ដែល​ទទួល​រង​ជំងឺ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​ មក​ព្យា​បាល​នៅ​មន្ទី​រ​ពេទ្យ​ញី​ដុង​ ក្រុង​កឹង​ធើ​ កើន​ពី២​ទៅ​៣​ដង បើ​ប្រៀប​នឹង​ខែ​មុន​។​

Tag: ឧប​ដ្ឋាយិកា​ប្រ​ធាន​ផ្នែក​ដង្ហើម​ ង្វៀន​ធីញ៉ឺម៉ា​យ