លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឥណ្ឌូនេស៊ី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិធីជួបជុំនំប្រជាប្រិយណាមបូ នៅក្រុងកឹងធើ

ពិធីជួបជុំនំប្រជាប្រិយណាមបូ នៅក្រុងកឹងធើ 

ធ្វើសមទិន 19-04-2017

ពិធីនេះប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ប្រមូលផ្តុំតូប ដាក់តាំងចំនួន២៥០ មកពីខណ្ឌ ស្រុកនានារបស់ក្រុងកឹងធើ និងខេត្ត ក្រុងចំនួន១៥ ក្នុងទូទាំងប្រទេស ព្រមជាមួយនឹងអង្គភាពនានា មកពី ប្រទេសមួយចំនួន  មានដូច៖ ប្រទេសកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី  ជប៉ុន ឥណ្ឌា ថៃ បារាំង និងកូរ៉េខាងត្បូង។  នៅក្នុងពិធីនេះ សិប្បករភូមិ ភាគនានានៅណាមបូ បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំប្រជាប្រិយប្រពៃណីចំ នួន៤៦ប្រភេទ៕

Tag: ឥណ្ឌូនេស៊ី