លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​ស្រីឡេ​ធី​ថាញ់​យ៉ាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​កក់​ក្តៅ​នៅ​​ភូមិ​មិត្ត​ភាព​វៀត​ណាម

ភាព​កក់​ក្តៅ​នៅ​​ភូមិ​មិត្ត​ភាព​វៀត​ណាម 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

វិជ្ជា​ស្ថាន​ដោះ​ដូរ​វប្ប​ធម៌​ទ្វីប​​អា​ស៊ី​កូ​រ៉េ សហ​ការ​ជាមួយនឹង​ខេត្ត Deagu (ប្រ​ទេស​កូរ៉េ)​​ បាន​​ឧបត្ថម្ភ​ថ​វិ​កាកសាង​ភូមិ​វប្ប​ធម៌​មិត្ត​ភាព​វៀត​ណាម​-កូ​រ៉េ ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ស្រុក​​កើ-​ដ ក្រុង​កឹង​ធើ។​

Tag: អ្នក​ស្រីឡេ​ធី​ថាញ់​យ៉ាង