លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​ស្រីត្រឹង​ធី​ថាញ់​ហឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សួរ​សុខ​ទុក្ខ​និង​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា

សួរ​សុខ​ទុក្ខ​និង​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា 

ធ្វើសមទិន 05-02-2018

គ​ណៈ​ប្រតិ​ភូ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណសិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង បាន​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ខេត្តអាង​យ៉ាង អញ្ជើញ​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ និង​ជូន​អំ​ណោយ​ដល់​គ្រួ​សារ​ប្រ​ជា​ជន​មាន​ស្ថាន​ភាព​ក្រ​លំ​បា​ក​នៅ​ក្រុង​តា​ខ្មៅ ខេត្ត​កណ្តាល ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា​។

Tag: អ្នក​ស្រីត្រឹង​ធី​ថាញ់​ហឿង