លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​គ្រូ​ត្រឹង​ធី​ចន្ធូ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ដឹង​គុណ​គ្រូ​បង្រៀន​ជម្នះ​លំ​បាក បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ

ដឹង​គុណ​គ្រូ​បង្រៀន​ជម្នះ​លំ​បាក បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 20-11-2017

ស្រប​ឱ​កាស​អនុស្សាវ​រីយ៍​ខួប​៣៥​ឆ្នាំ ទិ​វា​គ្រូ​បង្រៀន​វៀត​ណាម (២០​/១១​/១៩៨២​-២០​/១១​/២០១៧​) អា​ណា​ព្យា​បាល​សិស្ស​និង​សិស្សា​នុ​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ ស្តែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ចំ​ពោះ​លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ ដែល​បាន​រួម​ចំ​ណែក​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ការ​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​ភា​សា អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់​ជន​ជាតិ​។

Tag: អ្នក​គ្រូ​ត្រឹង​ធី​ចន្ធូ​