លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​គ្រូង្វៀន​ធី​កីម​ថឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រួម​កម្លាំង​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស

រួម​កម្លាំង​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

នោះ​គឺ​បំ​ណង​របស់​អ្នក​គ្រូ​លី​ធី​ធ្វី​ហៀង គ្រូ​បង្រៀន​វិញ្ញា​សារ​ភូមិ​-ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត នៅ​អនុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​ថើយ​ស្វឹង ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ។ តាំង​ពី​តូច អ្នក​គ្រូ​តែង​ខិត​ខំ​រៀន​សូត្រ​​និងមាន​បំ​ណង​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​។ ឆ្នាំ​២០០៣ ក្រោយ​​​​ពី​ប្រ​ឡង​ជាប់​បរិញ្ញា​ប័ត្រ អ​នុ​ម​ហាវិ​ទ្យា​ល័យ​គ​រុ​កោ​សល្យ​កឹង​ធើ អ្នក​គ្រូ​សូម​ចុះ​មក​ឃុំ​ថើយ​ស្វឹងបំពេញ​ការ​ងារ​។

Tag: អ្នក​គ្រូង្វៀន​ធី​កីម​ថឿង