លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អតីតប្រធានរដ្ឋ ត្រឿងតឹងសាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អតីត​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ត្រឿង​តឹង​សាង ជូន​ផ្ទះ​ឧ​បការ​គុណ​ដល់គ្រួ​សារ​គោ​លន​យោ​បាយ

អតីត​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ត្រឿង​តឹង​សាង ជូន​ផ្ទះ​ឧ​បការ​គុណ​ដល់គ្រួ​សារ​គោ​លន​យោ​បាយ 

ធ្វើសមទិន 05-08-2019

ស្រប​ឱ​កាស​រំលឹក​អនុ​ស្សាវរី​យ៍​៧២​ឆ្នាំ​ ទិវា​យុទ្ធ​ជន​ ពិ​ការ​ -យុទ្ធ​ជន​ពលី​ (២​៧/៧/១​៩​៤​៧ - ២​៧/៧/២​០​១​៩​) ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ប្រា​រព្ធ​ពិ​ធី​ជួប​ជុំ​ស្ងើច​សរ​សើរ​អ្នក​ មាន​ស​គុណ​គំ​រូ​។​

Tag: អតីតប្រធានរដ្ឋ ត្រឿងតឹងសាង