លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អគ្គ​លេខា​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ង្វៀង​ភូត​្រុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បន្ត​កសាង​ការ​ពារ​និង​អភិ​វឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជា​តិ​កាន់​តែ​ឆាប់​រហ័ស​ និង​ប្រ​កប​ដោយ​និរន្តរ​ភាព​

បន្ត​កសាង​ការ​ពារ​និង​អភិ​វឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជា​តិ​កាន់​តែ​ឆាប់​រហ័ស​ និង​ប្រ​កប​ដោយ​និរន្តរ​ភាព​ 

ធ្វើសមទិន 14-10-2019

សប្តាហ៍​កន្លង​ សន្និ​បាត​លើ​កទី​១​១​ គណៈ​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​មជ្ឈិម​ នីតិ​កាល​ XII បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​នៅ​រដ្ឋ​ធានី​ហា​ណូយ​។​ សន្និ​បាត​បាន​ដំណើរ​ការ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១​៣​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​។​

Tag: អគ្គ​លេខា​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​ ង្វៀង​ភូត​្រុង