លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ហាយ​វ៉ឹង​ក្វាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ហាយ​វ៉ឹង​ក្វាងស្កឹម​សៃ្ក

ហាយ​វ៉ឹង​ក្វាងស្កឹម​សៃ្ក 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

ហាយ​វ៉ឹង​ក្វាង ជា​​បណ្តុំ​​កេ​រ​​​ដំ​​ណែល​ប្រ​​វត្តិ​សាស្រ្ត ស្ថា​បត្យ​កម្ម​យោ​ធា​ក្នុង​រាជ​កាល​ស្តេច​ង្វៀង មាន​ទី​តាំង​នៅ​ចំ​កណ្តាល​កំ​ពូល​ភ្នំ​ហាយ​វ៉ឹង ចំ​ណុះ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ទាំង​ពីរ​គឺ ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​ឡាំង​កូ ស្រុក​ភូ​ឡុក ខេត្ត​ថឿ​​ថៀង​ហ្វេ និង​សង្កាត់​ហ្វា​ហេប​បាក់ ខ័ណ្ឌ​លៀង​ចីវ ក្រុង​ដា​ណាំង​។

Tag: ហាយ​វ៉ឹង​ក្វាង