លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សា​លា​មត្តេយ្យ-​បឋម​សិក្សា​IShool"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កា​រជំ​ងឺ​ពង​ដៃ​ ជើង​ មាត់​និង​រោគ​កញ្ជ្រិល​រដូវ​បវេសន​កាល

បង្កា​រជំ​ងឺ​ពង​ដៃ​ ជើង​ មាត់​និង​រោគ​កញ្ជ្រិល​រដូវ​បវេសន​កាល 

ធ្វើសមទិន 09-09-2019

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នេះ​ អា​កាស​ធាតុ​ប្រែ​ប្រួល​ខុស​ប្រ​ក្រ​តី​ ពិ​សេស​គឺ​មាន​ភ្លៀង​ជោក​ជាំ អូស​បន្លាយ​ បណ្តា​ល​ឲ្យ​រោគ​រាល​ដាល​ងាយ​នឹង​កើត​មាន។​ ហើយ​នេះ​ក៏​ជា​រដូវ​បវេសន​កាល ហេតុ​នេះ​ការបង្កា​ររោគ​ឲ្យ​កុ​មារ​នៅ​ប៉ុន្មាន​នេះ​ គឺ​ជា​ការ​ចាំ​បាច់​ណាស់​។​

Tag: សា​លា​មត្តេយ្យ-​បឋម​សិក្សា​IShool