លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម​មិត្ត​ឡេ​ហ្វាង​យ្វី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស្ងើច​សរ​សើរ​គំ​រូ​វីរ​ភាព​

ស្ងើច​សរ​សើរ​គំ​រូ​វីរ​ភាព​ 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

ទោះ​បី​ជា​កង​កម្លាំង​ចូល​រួម​ផ្ទាល់​ឬ​មិន​ចូល​រួម​ផ្ទាល់​ក្នុង​ការ​ត​ស៊ូ បង្ការ​បង្រ្កាប​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ក៏​​ពិត​មែន ប៉ុន្តែ​កម្មា​ភិ​បាល​យុទ្ធ​ជន​នគរ​បាល​ក្រុង​កឹង​ធើ តែង​មាន​ចំ​ណុច​រួម​នោះ គឺ​តាំង​ចិត្ត​​ប្តេជ្ញា​វាយ​លុក​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​។ ក្នុង​ការ​ដែល​ប្រ​ឈម​មុខ​ឬ​ប្រ​កិ​ត​ចាប់​ឧក្រិដ្ឋ​ជន​ម្តង​ៗ ​ថ្វី​បើ​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ភាព​លំ​បាក គ្រោះ​ថ្នាក់​ក្តី​ ប៉ុន្តែ​ពួក​គាត់​មិន​ដែល​រន្ធត់​ញាប់​ញ័រ​។

Tag: សម​មិត្ត​ឡេ​ហ្វាង​យ្វី