លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម​មិត្ត​ ត្រឹង​ក្វឹ​កទ្រុង​ លេខា​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

នាយ​ក​ដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិ​ន្ទកម្ពុជា​ មក​ប្រ​សិទ្ធ​ពរឆ្នាំ​ថ្មី​ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​កឹង​ធើ​

នាយ​ក​ដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិ​ន្ទកម្ពុជា​ មក​ប្រ​សិទ្ធ​ពរឆ្នាំ​ថ្មី​ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ 

ធ្វើសមទិន 13-01-2020

គណៈ​ប្រតិភូ​នាយ​កដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួង​ការ​ពារ​ជា​តិ​នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ​កម្ពុជា​ ដឹក​នាំ​ដោយ​ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ ណួន រ៉ន នា​យក​រង​នៃ​នាយ​កដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍ បាន​មក​បំ​ពេញ​ទស្សន​កិច្ច​និង​ប្រ​សិទ្ធ​ពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ​។

Tag: សម​មិត្ត​ ត្រឹង​ក្វឹ​កទ្រុង​ លេខា​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ