លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សមមិត្តឡេក្វឹកផុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

យុវ​ជន​គឺ​ជា​"ស​សរ​ទ្រូង​”របស់​ប្រ​ទេស​ជាតិ

យុវ​ជន​គឺ​ជា​"ស​សរ​ទ្រូង​”របស់​ប្រ​ទេស​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

នៅ​ក្នុង​មហា​សន្និ​បាត​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​ លើក​ទីXI អា​ណត្តិ​២០​១៧​-២០​២២ លោក​អគ្គ​លេ​ខា ​ង្វៀន​ភូ​ត្រុង អញ្ជើញ​ចូល​រួម​និង​មាន​ប្រ​សាសន៍​ចង្អុល​ការ​។ លោក​អគ្គ​លេ​ខា គូស​បញ្ជាក់​ ចាប់​តាំង​ពី​មាន​បក្ស​និង​អ៊ំ​ហូ​ជា​មគ្គុ​ទេសក៍ លត់​ដំ​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​យុវ​វ័យ​វៀត ណាម​កាន់​តែ​ពង្រីក​ជាង​ទៀត​នូ​វ​ប្រ​ពៃ​ណី​វីរ​ភាព និង​មាន​ការ​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​ច្រើន ​ក្នុង​ជ័យ​ជំ​នះ​ដ៏​ម​ហិ​មា​របស់​បដិ​វត្តវៀត​ណាម​។

Tag: សមមិត្តឡេក្វឹកផុង