លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សប្បុរ​ស​ជន​ជូន​អំ​ណោយ​ បង​ស្រី​ថាច់​ធីហ្វាយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សាម​គ្គី​ទទួល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​វៀត​ណាម

សាម​គ្គី​ទទួល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​វៀត​ណាម 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

លោក​ឡឺវ​ញឹក​ឡិញ ប្រ​ធាន​គណៈ​ឃោសនា​ស្រុក​ត្រា ​អូង​ ខេត្ត​វិញ​ឡុង​បាន​ជូន​ដំណឹង​៖ រួម​ជា​មួយ​ជន​ជាតិ​កិញ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ត្រាអូង​ក៏​កំ​ពុង​ត្រៀម​រៀប​ចំ​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​វៀត​ណាម​២០២០​ផង​ដែរ​។​

Tag: សប្បុរ​ស​ជន​ជូន​អំ​ណោយ​ បង​ស្រី​ថាច់​ធីហ្វាយ