លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វ​ត្ត​កំ​ពង់​និ​គ្រោធ​ (កំ​ពង់​ជ្រៃ)​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

វត្ត​កំ​ពង់​និ​គ្រោធ​

វត្ត​កំ​ពង់​និ​គ្រោធ​ 

ធ្វើសមទិន 28-07-2019

វ​ត្ត​កំ​ពង់​និ​គ្រោធ​ (កំ​ពង់​ជ្រៃ)​ ឋិត​នៅ​អនុ​សង្កាត់​៤ ​ទី​រួម​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ​ ចម្ងាយ​ពី​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្រុង​ត្រា​វិញ​ប្រ​មាណ​៦​គី​ឡូ​ម៉ែត្រ​ បណ្ដោយ​តាម​ផ្លូវ​ជាតិ​៥៤​ ឆ្ពោះ​ទៅ​ទិស​ខាង​ត្បូង​។

Tag: វ​ត្ត​កំ​ពង់​និ​គ្រោធ​ (កំ​ពង់​ជ្រៃ)​