លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ផាង​ថាញ់​សុើង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឆ្លងកាត់ការលំបាកដើម្បីបម្រើប្រជាជន

ឆ្លងកាត់ការលំបាកដើម្បីបម្រើប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 14-06-2016

ដំ​​ណាក់​ សុខា​ភិ​បា​ល​ឃុំ​ផុង​ភូ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​កសាង​ពី​ឆ្នាំ ២០០៧ ដើម្បី​បម្រើត​ម្រូវ​ការ​ពិ​និត្យ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ជូន​ប្​រជា​ជន​នៅ​ភូមិ​ភាគ។ ថ្វី​ត្បិត​តែ​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ គ្រឿ​ងបំពាក់​នៅ​ខ្វះ​ខាត​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ កងជួរកម្មាភិបាល បុគ្គលិករបស់ដំណាក់តែងលើក​កម្ពស់​ក្រម​សីល​ធម៌ គ្រូ​ពេទ្យ ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​ ដើម្បី​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ។​

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ផាង​ថាញ់​សុើង