លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វរសេនីយ៍​ឯក​បម្រុង លីវ​ឡង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ដុង​ថាំង ត្រៀម​ជា​ស្រេច​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​២០១៨

ដុង​ថាំង ត្រៀម​ជា​ស្រេច​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​២០១៨ 

ធ្វើសមទិន 25-12-2017

ក្រោយ​រយៈ​ពេល​៦​ខែ​ខិត​ខំ​រៀប​ចំ​ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​កង​ទ័ព​ក្រុង​កឹង​ធើ ឃុំ​ដុង​ថាំង ស្រុក​កើ​-ដ បាន​អនុ​វត្ត​សម្រេច​រួច​រាល់​១៩/​១៩​លក្ខ​ឋាន​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។ ព្រម​ជា​មួយ​នោះ ឃុំ​ដុង​ថាំង​ក៏​ជា​ភូមិ​ភាគ​តំ​ណាង​ឲ្យ​ស្រុក​កើ​-ដ រៀប​ចំ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​២០១៨​។

Tag: វរសេនីយ៍​ឯក​បម្រុង លីវ​ឡង