លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វត្តពិទូឃោសរង្សី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ក្រុមរបាំវត្តពិទូឃោសរង្សី

ក្រុមរបាំវត្តពិទូឃោសរង្សី 

ធ្វើសមទិន 17-01-2017

ជាច្រើនឆ្នាំឆ្លងកាត់លំបាក ក្រុមរបាំវត្តពិទូឃោសរង្សីនៅខណ្ឌនិញកេវ ក្រុងកឹងធើ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានជំហានអភិវឌ្ឍ ក្រុមរបាំ លើកយកនូវរបាំថ្មីៗមកសម្តែង ម៉្លោះហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាង ពេញទំហឹងពីសំណាក់ទស្សនិកជន។

Tag: វត្តពិទូឃោសរង្សី

ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមប្រសិទ្ធពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមប្រសិទ្ធពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ 

ធ្វើសមទិន 20-04-2016

នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ជំនួសមុខគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម សមមិត្ត ង្វៀនថៀងញ៉ឹង សមាជិកការិយា ល័យនយោបាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀត ណាម បានផ្ញើបិយវាចាសួរសុខទុក្ខជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូប។

Tag: វត្តពិទូឃោសរង្សី