លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឧ​ត្តម​សេនីយ៍​ទោ​ហ្វាង​ស្វឹង​ចៀង មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទំ​នាក់​ទំ​នង​មិត្ត​ភាព​ព្រំ​ដែន​វៀត​ណាម​-កម្ពុជា​

ទំ​នាក់​ទំ​នង​មិត្ត​ភាព​ព្រំ​ដែន​វៀត​ណាម​-កម្ពុជា​ 

ធ្វើសមទិន 09-09-2019

រយៈ​ពេល​២​ថ្ងៃ​ (ថ្ងៃ​២​៧,២​៨​ ខែ​សី​ហា)គណៈ​អចិ​ន្រ្តៃយ៍​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​យោ​ធា​មជ្ឈិម​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ បាន​ចង្អុល​ការ​ដល់​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋា​ន​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ដឹក​នាំ​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ទំ​នាក់​ទំ​នង​មិត្ត​ភាព​ព្រំ​ដែន​ វៀត​ណាម​-កម្ពុជា​

Tag: លោក​ឧ​ត្តម​សេនីយ៍​ទោ​ហ្វាង​ស្វឹង​ចៀង មេ​បញ្ជា​ការ​កង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​