លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឡឹម​សុទ្ធ​ - ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ធានា​ជូន​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ទទួល​បុណ្យ​សែន​ដូន​តា​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ​និង​សុវត្ថិ​ភាព​

ធានា​ជូន​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​ទទួល​បុណ្យ​សែន​ដូន​តា​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ​និង​សុវត្ថិ​ភាព​ 

ធ្វើសមទិន 23-09-2019

ន្មាន​ឆ្នាំ​ជិត​ៗ​នេះ​ អា​ស្រ័យ​ ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​បក្ស​ និង​រដ្ឋ​ មាន​គោ​ល​នយោ​បាយ​ជន​ជា​តិ​ជា​ច្រើន​ បាន​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​អនុ​វត្ត​នៅ​តំ​បន់​មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ ហេតុ​នោះ​ ជីវ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជា​តិ​ខ្មែរ​កាន់​តែ​បាន​លើ​កកម្ពស់​ ផ្លូវ​គមនា​គមន៍​ជន​បទ​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​បាន​ក្រាលបេតុង​ វត្ត​ខ្មែរ​បាន​វិ​និ​យោ​គ​ ជួស​​ជុល​កសាង​ ស​ម្រាប់​មាមីង​ខ្មែរ​ធ្វើ​​ស​ក្កា​របូជា​ ធ្វើ​​បុណ្យ​ សុន្ទ​រ៍ទាន​។​ល។​

Tag: លោក​ឡឹម​សុទ្ធ​ - ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​