លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​យ័ញ​ភុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 5

ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​អនុ​វត្ត​សម្រេច​រួច​រាល់​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៩

ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​អនុ​វត្ត​សម្រេច​រួច​រាល់​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៩ 

ធ្វើសមទិន 28-07-2019

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​យ័ញ​ភុក​ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជនជា​តិ​ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង​ ឱ្យ​ដឹ​ង​៖ ស្រុក​ ក្រុង​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ បាន​រៀប​ចំ​រួច​ស្រេច​ម​ហា​សន្និ​​បាតតំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ឆ្នាំ​២០១៩។​

Tag: ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​នៃ​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​អាង​​យ៉ាង

ផ្តុំ​កម្លាំង​លើ​កកម្ពស់​ជីវ​ភា​ព​សម្ភារៈ​និង​ស្មារ​តី​ជូន​ជន​រួម​ជា​តិ​ភា​គ​តិ​ច​

ផ្តុំ​កម្លាំង​លើ​កកម្ពស់​ជីវ​ភា​ព​សម្ភារៈ​និង​ស្មារ​តី​ជូន​ជន​រួម​ជា​តិ​ភា​គ​តិ​ច​ 

ធ្វើសមទិន 12-11-2019

គៀង​យ៉ាង​ ជា​ខេត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ខេត្ត​នា​នា​មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ភា​គ​តិ​ច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​នៅ​តំ​បន់​វាលរាប​ទន្លេ​គឺ​វឡុង​។​

Tag: លោក​យ័ញ​ភុក​ (ឈរ​ទី​៣​ពី​ខាង​ឆ្វេង​)

ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​សុខា​ភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​

ធ្វើ​ឱ្យ​សុក្រឹត​សុខា​ភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ 

ធ្វើសមទិន 09-12-2019

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​យ័ញ​ភុក ប្រ​ធាន​ គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ការ​ងារ​គិត​គូរ​ សុខា​ភិ​បាល​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​និយាយ​រួម​ និង​តំ​បន់​ មាន​ជន​រួម​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​និយាយ​ដោយ​ឡែក​មាន​ការ​វិ​វឌ្ឍ​ជា​វិ​ជ្ជមាន​។​

Tag: ដំណាក់​សុខា​ភិ​បាល​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង

បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ងាយ​ស្រួល​ សម្រាប់​សិស្ស​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​

បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ងាយ​ស្រួល​ សម្រាប់​សិស្ស​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​ 

ធ្វើសមទិន 25-12-2019

រយៈ​ពេល​កន្លង​ ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ផ្តុំ​កម្លាំង​វិ​និ​យោ​គ​មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ លើ​កកម្ពស់​សម​ត្ថ​ភាព​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ គ្រូ​បង្រៀន​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​គុណ​ភាព​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​លរបស់​ខេត្ត​ មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ដោយ​ឥត​ឈប់​ឈរ​តាម​ទិស​ដៅ​គ្រប់​វិ​ស័យ​។​

Tag: លោក​យ័ញ​ភុក

ផ្ដុំ​កម្លាំង​កាត់​បន្ថយ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ

ផ្ដុំ​កម្លាំង​កាត់​បន្ថយ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 19-02-2020

តាម​ស្ថិតិ​របស់​គណៈ​ជន​ជាតិ​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​គៀង​យ៉ាង​ ឱ្យដឹង​៖ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រក្នុង​ទូទាំង​ខេត្ត​នៅ​ត្រឹម​៤​,៧​% (ថយ​ចុះ​២​,៩​%បើ​ប្រៀប​ជា​មួយ​នឹង​ឆ្នាំ​២​០​១​៨​)។​

Tag: លោក​យ័ញ​ភុក