លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​យឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 7

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជីវភាពជូនជនរួមជាតិខ្មែរ

ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជីវភាពជូនជនរួមជាតិខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 03-03-2015

បច្ចុប្បន្ន ខេត្ត​វិញ​ឡុង មាន​ប្រ​ជា​ជន​រួម​រស់​នៅ​ជា​មួយ​គ្នា​១៩ជន​ជាតិ​។ ក្នុង​នោះ ចំនួន​នៃ​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ណត់់​ថ្នាក់​លេខ២ ក្រោយ​ជន​ជាតិ​កិញ​។ អា​ស្រ័យ​បាន​ទទួល​ប្រ​យោជន៍​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​រដ្ឋ ជីវ​ភាព​មា​មីង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​​កាន់​តែបាន​ធូរ​ធារ​ជាង​មុន​ច្រើន​។

Tag: លោក​ថាច់​យឿង

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញឡុង ជីវភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ភូមិ​ភាគ​នា​នា ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​វិ​វឌ្ឍន៍ គឺ​អា​ស្រ័យ​កម្ម​វិធី​វិ​និ​យោគ​ទុនរបស់រដ្ឋ​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង

ការវិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ

ការវិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ 

ធ្វើសមទិន 12-03-2018

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តវិញឡុង បានអនុវត្តសម្រេចរួចរាល់នូវកម្មវិធី គម្រោងជាច្រើននៅ តំ​បន់​មានជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​។ ក្នុង​នោះ មាន​សំ​ណង់​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ បាន​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង

បង្ការ​ជំ​ងឺតាំង​ពី​មូល​ដ្ឋាន

បង្ការ​ជំ​ងឺតាំង​ពី​មូល​ដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 26-03-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​គោល​​ន​យោ​បាយ​សុ​ខា​ភិ​បាល និង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព កម្លាំង​កាយ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច លើ​ភូមិសាស្រ្ត​ខេត្ត មាន​ការ​វិ​វឌ្ឍ​គួរ​ឲ្យ​មោទ​នៈ​។

Tag: បង​ស្រី​ថាច់​ធី​ហុង

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ គិត​គូរ​ដល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព 

ធ្វើសមទិន 25-09-2018

លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​​វិញ​ឡុង ឲ្យ​ដឹង​៖ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត ត្រូវ​បាន​ភូមិ​ភាគ​យក​​ចិ​ត្ត​ទុក​ដាក់​ឧបត្ថម្ភ​យ៉ាង​ល្អ ម្ល៉ោះ​ហើយ បាន​រួម​ចំ​ណែក​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ឡែក​របស់​រដ្ឋ​ សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: លោក​ថាច់​យឿង

លើក​កម្ព​ស់​គុណ​ភាព​ជីវ​ភាព​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​

លើក​កម្ព​ស់​គុណ​ភាព​ជីវ​ភាព​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ 

ធ្វើសមទិន 10-06-2019

តាម​ប្រ​សាសន៍​របស់​លោក​ថាច់​យឿង​ ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង​៖ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ខេត្ត​វិញ​ឡុង​ បាន​ផ្ដុំ​កម្លាំង​វិ​និ​យោគ​ក​សាង​សំ​ណង់​ និង​គម្រោង​ជា​ច្រើន​ ដើម្បី​កែ​លម្អ​ជីវ​ភាព​ សម្ភារៈ​ ស្មារ​តី​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: ដង​ថ្លូវ​ឆ្ពោះ​ទៅកាន់​ភូមិ​អាង​ញើង

សកម្ម​ភាព​សុខា​ភិបាល​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​

សកម្ម​ភាព​សុខា​ភិបាល​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​ 

ធ្វើសមទិន 26-02-2020

តាម​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​វិញឡុង​ សកម្ម​ភាព​សុខា​ភិបាល​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​និង​ពង្រីក​យ៉ាង​សកម្ម​ ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ ព្យា​បាល​ជំងឺ​របស់​ប្រ​ជា​ជន​។​

Tag: លោក​ថាច់​យឿង