លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​ថឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើកកម្ពស់​ជី​វ​ភាព​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

លើកកម្ពស់​ជី​វ​ភាព​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

ស្រុក​ឡុ​ងភូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៣២.៥០០​នាក់ ស្រូប​អត្រា២៨,៥៦​%នៃ​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​រួម​ក្នុង​ទូ​ទាំង​ស្រុក​។ រយៈពេ​ល​កន្លង ស្រុក​ផ្តុំ​កម្លាំង​អនុ​វត្តល្អ​ការ​ងារ​ឃោស​នា ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិ​ធី​​គម្រោង​វិ​និ​​យោគ​ទុន​នា​នា​សម្រាប់​តំ​បន់​មាន​ជន​ជាតិ​​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​។

Tag: លោក​ថាច់​ថឿង