លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​ចៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 15-02-2018

សង្កាត់​៩ ជា​តំ​បន់​ជាយ​​ក្រុង​រប​ស់​ក្រុង​ត្រា​វិញ ខេត្តត្រា​វិញ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ស្រូប​អត្រា​៥៩​,៩​%​។ អា​ស្រ័យ​ភូមិ​ភាគ​បាន​ផ្សព្វ ផ្សាយ​និ​ង​អនុ​វត្ត​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​សម្រាប់​ជន​រួម​ជាតិ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ព្រម​ជា​មួយ​នោះ មា​មីង​មាន​ឆន្ទៈ​ឈាន​ឡើង​ធ្វើ​មាន​ធ្វើ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​សម​ហេតុ​សម​ផល​ ម្ល៉ោះ​ហើយ​ជីវ​ភាព​សម្ភារៈ ស្មារតី​របស់​មា​មីង​នៅ​ទី​នេះ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​ឡើង​។

Tag: លោក​ថាច់​ចៀង