លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ត្រឹង​វាំុងសេីុង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ចៅ​អធិ​ការ​សេីុង​យ៉ែ

ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ចៅ​អធិ​ការ​សេីុង​យ៉ែ 

ធ្វើសមទិន 15-02-2018

ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ចៅ​អធិ​ការ​សេីុង​យ៉ែ និង​គណៈ​កម្ម​ការ​វត្ត​ម​ហា​ពោ​ធិ​វន្ត (តា​ធៀវ​) សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ ទីប្រ​ជុំ​ជន​កូវ​កែ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​នូវ​ទម្រង់​រូប​ភាព​”សហ​ការ​ឃោស​នា​គោល​ន​យោ​បាយ ច្បាប់​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​សាសនា​ប្រ​កប​ដោយ​​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​“។

Tag: លោក​ត្រឹង​វាំុងសេីុង​