លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ដាវ​យ៉ឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឃុំ​ដុង​ថាំ​ងសម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

ឃុំ​ដុង​ថាំ​ងសម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 26-02-2018

ឃុំ​ដុង​ថាំ​ងជា​ភូមិ​ភាគ​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​​រស់​នៅ​ច្រើន​កុះ​ករ​របស់​ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុងកឹង​ធើ អស់​រយៈ​កាល​៧​ឆ្នាំ​កសាង​ឃំ​ុ​ក៏បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​វប្ប​ធម៌​ជន​បទ​ថ្មី​។

Tag: លោក​ដាវ​យ៉ឿង