លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​វាំុង​អៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សិប្បកម្ម​ត្បាញ​កៅ​អី​នៅ​ឃុំ​ផុង​ភូ

សិប្បកម្ម​ត្បាញ​កៅ​អី​នៅ​ឃុំ​ផុង​ភូ 

ធ្វើសមទិន 05-02-2018

អា​ស្រ័យ​ដោយ​មាន​មុខ​របរ​ត្បាញ​កៅ​អីជ័រ ទើបប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ពល​ករ​ជា​ច្រើន​នៅ​ភូមិ​កិញ្ឆាង​ ឃុំ​ផុង​ភូ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​បន្ថែម រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល លំ​នឹង​។

Tag: លោក​ង្វៀន​វាំុង​អៀង