លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​គ្រូ​ថាច់​ទ្រី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​បណ្តុះ​ធន​ធាន​មនុស្ស

ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​បណ្តុះ​ធន​ធាន​មនុស្ស 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

លោក​គ្រូ​ថាច់​ទ្រី នៅ​ភូមិ​ស្មោញ ឃុំ​ឡុង​ឌឹក ក្រុង​ត្រា​វិញ ខេត្ត​ត្រា​វិញ តែង​ខិត​ខំ​យ៉ាងពេញ​ទំ​ហឹង​ក្នុង​ការ​គិត​គូរ​ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​អប់​រំ​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។ ផ្តើម​ពី​នោះ លោក​គ្រូ​មាន​កិត្តិ​យស​ទទួល​បាន​មេ​ដាយ “ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​អប់​រំ” មេ​ដាយ​អនុស្សាវ​រីយ៍ “​ដើម្បី​យុវ​ជន​ជំ​នាន់​ក្រោយ​” ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​និង​លិ​ខិត​សរ​សើរ​ជា​ច្រើន​។

Tag: លោក​គ្រូ​ថាច់​ទ្រី