លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​គ្រូ​ត្រឹង​ឌឹក​វុាំង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខិត​ខំ​បង្រៀន​និង​រៀន​ល្អ

ខិត​ខំ​បង្រៀន​និង​រៀន​ល្អ 

ធ្វើសមទិន 26-09-2017

ដោយ​ការ​ខ្នះ​ខ្នែង​របស់​លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ និង​សិស្ស​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស រដ្ឋ​អំ​ណាច អង្គ​ការ​ម​ហា​ជន គណៈ ផ្នែក​នៅ​ភូមិ​ភាគ​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថា្នក់ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ប្រ​កៀក​ស្មា​របស់​គណៈ​តំ​ណាង​អា​ណា​ព្យា​បាល​សិស្ស ម៉្លោះ​ហើយ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​ដាយ​តឹម​២ ឃុំ​ដាយ​តឹម​ស្រុក​ម៉ី​ស្វៀង ខេត្ត​ស្រុក​ត្រាំង​ទ​ទួល​បាន​លទ្ធ​ផល​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​។

Tag: លោក​គ្រូ​ត្រឹង​ឌឹក​វុាំង