លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកគីហឺវថាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ជនរួមជាតិ

លើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពរបស់ជនរួមជាតិ 

ធ្វើសមទិន 31-07-2017

អា​ស្រ័យ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​វី​ធ្វី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង រស់​នៅ​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​នៅ​ឃុំ​នា​នា​ដែល​ឆ្ងាយ​ពី​មជ្ឈ​មណ្ឌល ម៉្លោះ​ហើយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ស្រុក​តែង​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​អង្គ​ភាព​នា​នា ផ្តុំ​កម្លាំង​អភិ​វឌ្ឍ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​មូល​ដ្ឋាន បង្ក​លក្ខណ​សម្បតិ្ត​ដើម្បី​ប្រ​ជា​ជន​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ជីវ​ភាព​។

Tag: លោកគីហឺវថាញ់