លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យឿង​ថាញ់​ប៊ិញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

បង្ក​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដើម្បី​នា​រី​ចូល​រួម​កសាង​រដ្ឋ​អំ​ណាច

បង្ក​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដើម្បី​នា​រី​ចូល​រួម​កសាង​រដ្ឋ​អំ​ណាច 

ធ្វើសមទិន 13-11-2017

គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចង្អុល​ការ​អនុ​វត្ត​ល្អ​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​៥៦​/២០១២/NĐ-CPចុះ​ថ្ងៃ​១៦/៧/​២០១២ របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កំ​ណត់​ពី​ភារ​កិច្ច​របស់​គណៈ ផ្នែក​មជ្ឈិម​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ក្នុង​ការ​ធា​នា​ឲ្យ​ស​មា​គម​សហ​ព័ន្ធន៍​នា​រី​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ចូល​រួម​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ

Tag: យឿង​ថាញ់​ប៊ិញ

រឹត​បន្តឹង​ចំ​ណង​សាម​គ្គី​ជន​ជាតិ

រឹត​បន្តឹង​ចំ​ណង​សាម​គ្គី​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 27-11-2017

ទិ​វា​វប្ប​ធម៌ កី​ឡា​និង​ទេស​ចរណ៍​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ លើក​ទីVII ឆ្នាំ​២០១៧ អា​ស្រ័យ​ដោយ​ក្រ​សួង​វប្ប​ធម៌ កីឡា និង​ទេស​ចរណ៍​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​បាក​លីវ បាន​រៀប​ចំឡើង ប្រ​កប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​យ៉ាង​ត្រ​ចះ​ត្រ​ចង់។ លោក​ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ប្រ​ចាំ​ការ​ត្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ​។

Tag: សម​មិត្ត​យឿង​ថាញ់​ទ្រុង